Eg har fått nokre spørsmål om sida her, og kan ikkje anna sei enn at eg ikkje har prioritert den i det heile.

Men lysta er sjølvsagt der, så om eg skulle finne det for godt å setje av tid til å prioritere kontinuitet så vert det plutseleg meir aktivitet her ein gong i framtida 🙂