Eg fekk gleden av å vise leiargruppa til Nye Volda nokre konkrete eksempel på digitaliseringsprosessar som er gjort av andre.

Presentasjonen består av ein introduksjon av meg sjølv då eg snart tar til som prosessleiar for digitalisering i Nye Volda, og av ei rekkje små filmar som andre kommunar har lagt ut.

Presentasjonen finn du her https://prezi.com/view/b9w162gyNkQErCOdxGcj/ 

Eg tek gjerne i mot innspel om andre publikasjonar om dette temaet!!