Denne presentasjonen holdt eg for Volda kommunestyre no før sommaren, og skal halde den for Hornindal kommunestyre over sommaren.

Presentasjonen synar den overordna prosessen for IKT i samanslåinga når det gjeld IKT-system(fagsystem).

Kartlegging av kommunane sine system og modular er krevjande.  Etter kartlegginga er ferdig vil vi, vonleg, ha svært god grunnlagsdata til å vurdere kva system som skal vidareførast i den nye kommunen. Vi vil også kjenne til arbeidsprosessar, kven som vil måtte endre dei og kva kompetanse vi eventuelt må tilføre/legge til rette for.

Presentasjonen finn du her: https://prezi.com/view/Wx8cWFda6dSUaMivRIUG/