I samband med IT-Forum sin fysste fagdag i høve Digitalisering blei eg spurt om å lage ei enkel oppsummering av det overordna arbeidet Nordfjordkommunane har gjort, og kva erfaringar vi har gjort oss.

Presentasjonen finn du her https://prezi.com/view/g3jzu7vp03KSQiq1ScJG/