Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Denne presentasjonen holdt eg for Volda kommunestyre no før sommaren, og skal halde den for Hornindal kommunestyre over sommaren. Presentasjonen synar den overordna prosessen for IKT i samanslåinga når det gjeld IKT-system(fagsystem). Kartlegging av kommunane sine...
Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

I høve fellesnemnda til nye Volda kommune si handsaming av sak om felles digitaliseringsstrategi for Sjustjerna, vart eg bedt om å lage ein overordna presentasjon om digitalisering generelt i samfunnet og spesielt for den nasjonale satsinga frå regjering og ned til...
Presentasjon av digitalisering

Presentasjon av digitalisering

Eg fekk i oppdrag frå prosjektleiar for nye Volda kommune å halde ein presentasjon for fellesnemnda til nye Volda om samarbeidskommunane på søre Sunnmøre sin Digitaliseringsstrategi Presentasjonen finn du her:...
Fagdag om digitalisering – IT-Forum

Fagdag om digitalisering – IT-Forum

I samband med IT-Forum sin fysste fagdag i høve Digitalisering blei eg spurt om å lage ei enkel oppsummering av det overordna arbeidet Nordfjordkommunane har gjort, og kva erfaringar vi har gjort oss. Presentasjonen finn du...