Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

I høve fellesnemnda til nye Volda kommune si handsaming av sak om felles digitaliseringsstrategi for Sjustjerna, vart eg bedt om å lage ein overordna presentasjon om digitalisering generelt i samfunnet og spesielt for den nasjonale satsinga frå regjering og ned til...
Fagdag om digitalisering – IT-Forum

Fagdag om digitalisering – IT-Forum

I samband med IT-Forum sin fysste fagdag i høve Digitalisering blei eg spurt om å lage ei enkel oppsummering av det overordna arbeidet Nordfjordkommunane har gjort, og kva erfaringar vi har gjort oss. Presentasjonen finn du...