Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Eg fekk gleden av å vise leiargruppa til Nye Volda nokre konkrete eksempel på digitaliseringsprosessar som er gjort av andre. Presentasjonen består av ein introduksjon av meg sjølv då eg snart tar til som prosessleiar for digitalisering i Nye Volda, og av ei rekkje...