Tida flyr!

Eg har fått nokre spørsmål om sida her, og kan ikkje anna sei enn at eg ikkje har prioritert den i det heile. Men lysta er sjølvsagt der, så om eg skulle finne det for godt å setje av tid til å prioritere kontinuitet så vert det plutseleg meir aktivitet her ein gong i...
Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Denne presentasjonen holdt eg for Volda kommunestyre no før sommaren, og skal halde den for Hornindal kommunestyre over sommaren. Presentasjonen synar den overordna prosessen for IKT i samanslåinga når det gjeld IKT-system(fagsystem). Kartlegging av kommunane sine...
Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

I høve fellesnemnda til nye Volda kommune si handsaming av sak om felles digitaliseringsstrategi for Sjustjerna, vart eg bedt om å lage ein overordna presentasjon om digitalisering generelt i samfunnet og spesielt for den nasjonale satsinga frå regjering og ned til...
Presentasjon av digitalisering

Presentasjon av digitalisering

Eg fekk i oppdrag frå prosjektleiar for nye Volda kommune å halde ein presentasjon for fellesnemnda til nye Volda om samarbeidskommunane på søre Sunnmøre sin Digitaliseringsstrategi Presentasjonen finn du her:...