Tida flyr!

Eg har fått nokre spørsmål om sida her, og kan ikkje anna sei enn at eg ikkje har prioritert den i det heile. Men lysta er sjølvsagt der, så om eg skulle finne det for godt å setje av tid til å prioritere kontinuitet så vert det plutseleg meir aktivitet her ein gong i...
Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Denne presentasjonen holdt eg for Volda kommunestyre no før sommaren, og skal halde den for Hornindal kommunestyre over sommaren. Presentasjonen synar den overordna prosessen for IKT i samanslåinga når det gjeld IKT-system(fagsystem). Kartlegging av kommunane sine...
Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

Digitaliseringsstrategi – Fellesnemnda nye Volda kommune

I høve fellesnemnda til nye Volda kommune si handsaming av sak om felles digitaliseringsstrategi for Sjustjerna, vart eg bedt om å lage ein overordna presentasjon om digitalisering generelt i samfunnet og spesielt for den nasjonale satsinga frå regjering og ned til...
Presentasjon av digitalisering

Presentasjon av digitalisering

Eg fekk i oppdrag frå prosjektleiar for nye Volda kommune å halde ein presentasjon for fellesnemnda til nye Volda om samarbeidskommunane på søre Sunnmøre sin Digitaliseringsstrategi Presentasjonen finn du her:...
Fagdag om digitalisering – IT-Forum

Fagdag om digitalisering – IT-Forum

I samband med IT-Forum sin fysste fagdag i høve Digitalisering blei eg spurt om å lage ei enkel oppsummering av det overordna arbeidet Nordfjordkommunane har gjort, og kva erfaringar vi har gjort oss. Presentasjonen finn du...
Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Eg fekk gleden av å vise leiargruppa til Nye Volda nokre konkrete eksempel på digitaliseringsprosessar som er gjort av andre. Presentasjonen består av ein introduksjon av meg sjølv då eg snart tar til som prosessleiar for digitalisering i Nye Volda, og av ei rekkje...