Tida flyr!

Eg har fått nokre spørsmål om sida her, og kan ikkje anna sei enn at eg ikkje har prioritert den i det heile. Men lysta er sjølvsagt der, så om eg skulle finne det for godt å setje av tid til å prioritere kontinuitet så vert det plutseleg meir aktivitet her ein gong i...
Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Kommunesamanslåing – «IKT-delen»

Denne presentasjonen holdt eg for Volda kommunestyre no før sommaren, og skal halde den for Hornindal kommunestyre over sommaren. Presentasjonen synar den overordna prosessen for IKT i samanslåinga når det gjeld IKT-system(fagsystem). Kartlegging av kommunane sine...
Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Presentasjon for leiargruppa til Nye Volda

Eg fekk gleden av å vise leiargruppa til Nye Volda nokre konkrete eksempel på digitaliseringsprosessar som er gjort av andre. Presentasjonen består av ein introduksjon av meg sjølv då eg snart tar til som prosessleiar for digitalisering i Nye Volda, og av ei rekkje...